Купува

Информация

Заявката е валидна 24 часа от момента на подаването ѝ. Паричния превод към Вас се нарежда след 2 потвърждения на изпратените биткойни. Сметката трябва да е на посоченото физическо или юридическо лице.

Заявка

Адрес за изкупуване на биткойни

Количество

mBTC X  BGN =  BGN